Link สะกดทับศัพท์ว่า "ลิงก์" คำว่า "ลิงก์" กับ "ลิงค์" ต่างกันที่นิดหน่อย แต่ความหมายนี้ไปคนละเรื่องเลยนะครับ ถ้าใช้ผิดก็อาจทำให้เข้าใจผิดได้ ลิงก์ แปลว่า [ ลิ้ง ] เชื่อมโยงลิงค์ น. เครื่องหมายเพศ; คำบอกเพศในไวยากรณ์ที่บอกให้รู้ว่าคำนั้นเป็นเพศอะไร เช่น ปุงลิงค์ คือ เพศชาย อิตถีลิงค์ คือ เพศหญิง, ลึงค์ ก็ว่า. (บ., ส.).๒. คำว่า "link" ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตสถานต้องทับศัพท์ว่า "ลิงก์" ส่วน "ลิงค์" มีความหมายตามพจนานุกรมคือ ลิงค์ น. เครื่องหมายเพศ; ประเภทคําในไวยากรณ์ที่บอกให้รู้ว่าคํา ...Apr 4, 2015 — มีคำอธิบายว่า “Link เขียนทับศัพท์ว่า ลิงก์ ตาม หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ถ้า k เป็นตัวสะกดและการันต์ ใช้ ก ไก่”. [3] เมื่อดูแล้วก็เห็นว่าคำนี้คนไทยจำนวนมากเขียนผิดจากที่ ...คำนาม แก้ไข. ลิงก์ (คำลักษณนาม ลิงก์). (การคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต) การเชื่อมโยงกันระหว่างเว็บเพจ จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง หรือจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในหน้าเดียวกัน ...link สะกดทับศัพท์ว่า ลิงก์ หลักเกณฑ์การทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาบอกไว้ว่า k เมื่อเป็นพยัญชนะต้นจะใช้ ค ควาย เช่น Kansas = แคนซัส k...ลิงก์ (เดอะเลเจนด์ออฟเซลดา) ตัวละครในวิดีโอเกม เดอะเลเจนด์ออฟเซลดา ใช้ดาบเป็นอาวุธหลัก. ในความหมายภาษาอังกฤษ. ลิงก์ (อังกฤษ: link หรือ links) อาจหมายถึง. ส่วนของโซ่ · ไส้กรอก ...ศัพท์บัญญัติหรือการถอดเป็นอักษรไทยตามอย่างราชบัณฑิตใช้ ลิงก์ แต่ถ้าไม่เป็นทางการ ส่วนตัวชอบใช้ ลิงค์ มากกว่า แต่จะกลายเป็นภาษาบาลี - สันสกฤต ที่แปลว่า เพศ (ลึงค์) ครั้นจะเติมไม้โท เป็น ลิ้งค์ ก็ ...ลิงค์, (n) gender, Thai Definition: ประเภทคำในไวยากรณ์ที่บอกให้รู้ว่าคำนั้นเป็นเพศอะไร, Notes: (บาลี/สันสกฤต). ลิงค์, (n) genitals, Thai Definition: อวัยวะเพศชาย, อวัยวะเพศ, ...Users not have to log in or link any cial dia aounts to e e app. ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย. ดูเอกสารบทเรียน. The ...คำเต็มภาษาอังกฤษlink. คำเต็มภาษาไทยเชื่อมโยง,โยง. ความหมาย1. หมายถึง การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์สองเครื่องเข้าด้วยกันโดยผ่านทางโมเด็ม (modem) หรือ สายไฟ หรือข่ายงาน (works) 2.Feb 19, 2018 — มักเขียนผิดเป็น : ลิงค์, ลิ้ง. คำอธิบาย : หลังตัวสะกดต้องใช้ตัว “ก” แล้วเติมการันต์. 17. DIGITAL. คำที่เขียนถูก : ดิจิทัล. มัก ...ไม่พบผลลัพธ์การค้นหาคำศัพท์ “”. โปรดตรวจสอบตัวอักษรที่คุณต้องการค้นหาอีกครั้ง. ช่องทางเสนอคำทับศัพท์เพิ่มเติม. คำศัพท์. ​. ภาษา. ​. arrow_drop_wn. ข้อมูลเพิ่มเติม. ​. กรอกอีเมลของคุณ.